Outcry er ein bøne- og lovsongskonferanse på Voss, med eit spesielt fokus på tilbeding, og på bønehus. Det starta i 2015, og dette er fjerde konferansen me arrangerer (2015, 2017 og 2019). 

Me trur at tilbeding er noko av det viktigaste me som kristne gjer. Tilbeding er eit rop om å få sjå Herren. Då Jesus gjekk inn i Jerusalem, sa han at om ikkje me vil tilbe ham, vil steinane rope (Luk. 19, 40). Me arrangerer Outcry som eit rop om at Han skal kome. Klikk her for eit lite tilbakeblikk på tidlegare Outcry.

Når me ser Han, ser me at Han er verdig. Me ynskjer å sjå ein generasjon som samlast fordi Jesus Kristus er trekkplasteret, ein generasjon som elskar Han, vil møta Han og opphøgja Han. Me lengtar etter at tilbeding i ånd og sanning skal fylle forsamlingane på Vestlandet og i Noreg, og at Guds nærvær skal kome sterkt.

I Habakuk 2,14 står det at Herrens herlegdom skal fylle jorda, slik som havet dekkjer havets botn. Me trur at sann tilbeding er ein nøkkel til at Vestlandet og Noreg skal verte fyllt av Hans nærvær. Me drøymer også om at visjonen om 24/7 bøne- og lovprisningsstader skal gripe hjarta til dei som kjem på konferansen.

Voss Bønehus er hovudarrangør for konferansen, i samarbeid med andre bønehus og menigheter på Vestlandet.

Outcry – Herrens rop etter oss

Outcry – Menneskets rop etter Gud

Outcry i tilbeding – Grensesprengande møtepunkt mellom menneske og Gud

Komitéen

Hovudleiing og administrasjon

Øystein Hilleren
Tlf: 920 42 554
E-post: oystein@vossbonehus.no

Lovsongsansvarleg , barn og Bønehus

Kaia Brun
Tlf: 913 12 150
E-post: kbariuan@gmail.com

Praktisk ansvarleg og overnatting

Samuel Haukanes
Tlf: 412 71 560
E-post: samuelh_92@live.no 

Bård Wangen
Tlf: 469 55 833
E-post: wangen1820@gmail.com

 

PR og program

 Sofia Bruno
Tlf: 911 29 173
E-post: sofia_bruno@yahoo.no

Økonomi og påmelding

Kjell-Morten Bratsberg Thorsen
Tlf: 909 83 079
E-post: kjellmorten@gmail.com

Hovud-arrangør

Voss Bønehus

Medarrangører / støttepartnarar

Voss Bønehus, Bergen Bønnehus, Nordhordaland Bønnehus, Sogn Bønnehus, Venner av Selja Klostergård, Nasjonalt Bønneråd, Bergen i brann, Kronstad Bønnehus