Outcry 2019: La din eld falle, Gud

La din eld falle, Gud

Outcry 2019 er over, og det vart ei heilt spesiell palmehelg.

Tema for konferansen i år var: «La din eld falle, Gud.» No ber me om at det som skjedde på konferansen skal få vakse og spre seg, at bønehus, bønegrupper og tilbeding vert reist opp på Vestlandet og at Guds rike skal gå fram overalt, og at hans nærvær skal forsetje å forvandle våre liv og menneska rundt oss.

Me vil oppsummere og dele noko av det som hendte etter kvart.

Med oss på konferansen hadde me mellom anna

  • Johannes Hartl (Augsburg, Tyskland)
  • Rhonda Mathisen (tidl. Hughey, Kansas City, USA)
  • Rosanne Develing (Amsterdam, Nederland)
  • Håvard og Karen Sand (Hamar, Norge)
  • Hannah McKibben (Bergen, Norge / Kansas City, USA)
  • Mathias Furnes (Bergen, Norge)

Medarrangørar / støttepartnarar

Misjonskyrkja Voss, JesusFellesskapet, Bergen i Brann, Kristkirken i Bergen og Impact bibelskole.

 

 

Program

Fredag 12.04

17.00 – Innregistrering og bønehus
18.15 – Bønemøte (bønerommet)
19.00 – Åpent velkomstmøte med Johannes Hartl
21.30 – Bønehus til kl 23.00

Lørdag 13.04

08.00 – Bønehus
09.15 – Bønemøte (bønerommet)
10.00 – Morgonmøte med Johannes Hartl
12.30 – Lunsj og bønehus
15.00 – Familieprat med Rhonda Mathisen, Johannes Hartl m.fl.
16.30 – Middag og bønehus
18.15 – Bønemøte (bønerommet)
19.00 – Åpent kveldsmøte med Johannes Hartl
21.30 – Bønehus til 23.00

Søndag 14.04

08.00 – Bønehus
09.15 – Bønemøte (bønerommet)
10.00 – Saman for Hans ansikt (lovsong og bøn)
14.00 – Åpent bønehus
15.00 – Seminar
16.30 – Middag og bønehus
18.15 – Bønemøte (bønerommet)
19.00 – Åpent kveldsmøte med Rhonda Mathisen
21.30 – Bønehus til 23.00

Mandag 15.04

08.00 – Bønehus
09.15 – Bønemøte (bønerommet)
10.00 – Morgonmøte med Rhonda Mathisen
12.30 – Lunsj og bønehus
14.00 – Outreach på Voss
16.30 – Middag og bønehus
18.15 – Bønemøte (bønerommet)
19.00 – Åpent kveldsmøte med Rhonda Mathisen
21.30 – Bønehus til 23.00

Tirsdag 16.04

08.00 – Bønehus
09.15 – Bønemøte (bønerommet)
10.00 – Åpent avslutningsmøte. Forbøn og utsending
13.00 – Avreise